Stormøde den 9. februar 2017

Stormødet den 9. februar 2017 blev afholdt med stort fremmøde!

 

Dagen bød på en kort introduktion omkring forventningerne til huset ved Styregruppeformand, Erik Jespersen.

Som direktør for MTM satte Erik Jespersen ligeledes ord på den foreliggende proces i Teknik og Miljø omkring arbejdet med delearbejds-pladser, der kommer til at pågå i 2017.

Herudover blev husets nuværende planlayout præsenteret vha. plantegninger og små film fra 3D arbejdsmodellen, der gav et større indtryk af husets rumligheder og sammenhænge.

Dagen blev afsluttet ved Louise Opprud fra Innovation Lab, der gav en spændende og indsigtsrig præsentation af fremtidens måder at arbejde sammen på og hvordan huset i Gellerup kan være med til at understøtte de bevægelser, der allerede nu ses på området.

Hent dagens præsentationer her;

Grundet størrelse har vi delt præsentationen op – se nedenfor for de forskellige delpræsentationer;
For at se de små film skal du hente og installere Adobe Flash Player (din PC vil spørge om lov, hvis det ikke allerede er installeret)

Filmene skal åbnes med Adobe Reader.

Stormøde_170209_lille præsentation
Stormøde_Hovedtrappe
Stormøde_Plan 1_Atrium A
Stormøde_Plan 1_Atrium B
Stormøde_Plan 1_Atrium E
Stormøde_Plan 3_Atrium B
Stormøde_Plan 3_Atrium C
Stormøde_Plan 3_Atrium E

Præsentation_Louise Opprud Jacobsen – InnovationsLab