Om projektet

Projektet er et af de første hjørnesten i udviklingen af den nye Masterplan for Gellerup i Aarhus. Udviklingen har til formål at skabe et mere inviterende område med større forskellighed i funktioner og befolkning, en bedre infrastruktur samt en større sammenhæng med resten af Aarhus.

Ved at blande de mange funktioner og derigennem åbne huset op er det muligt at invitere offentligheden indenfor og på den måde få skabt et Demokratisk hus, der ikke kun er placeret i Gellerup, men som samtidig bidrager positivt til området og resten af Aarhus.

Projektet omhandler 950 ansatte fra Aarhus Kommune samt 50 ansatte fra Lokalpolitiet Vest / 23.000m² kontorbygning inkl. ca. 1.500m² udadvendte funktioner, samt 12.500m2 parkeringshus. Projektet vil blive udført i perioden 2016-2018 og vil være et af de første projekter, der står færdigt i den nye Helhedsplan. Bygningen bliver et landmark for området og vil dermed også være med til at sætte standarden for området.

Åbent hus med god økonomi

Huset bliver 20.000 kvadratmeter stort. I alt er 1500 kvadratmeter af dem tiltænkt udadvendte funktioner, der skal sikre, at huset lever op til helhedsplanen for Gellerups intentioner om at blande og skabe nye funktioner i Gellerup.

I alt koster huset 607 millioner kroner, der alle findes ved at sælge ejendommme, opsige kontorlejemål samt kapitalisere driftsbesparelser ved at samle flere medarbejdere under samme tag. Blandt andet får kommunen mulighed for at opsige et større lejemål i Frichsparken og sælge en administrationsbygning på Silkeborgvej.

– Det er en vigtig forudsætning for byggeriet, at huset giver Gellerup et boost af arbejdspladser og byfunktioner samtidig med, at vi har respekt for, at kommunen skal spare. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi kan sætte gang i byggeriet uden ekstra omkostninger for skatteborgerne. Faktisk bliver det driftsmæssigt billigere at samle vores medarbejdere i Gellerup og samtidig opsige lejemål og frasælge nogle andre bygninger, siger Kristian Würtz.

Huset opføres for 12.500kr/m2 kontorareal, herudover indeholder den samlede projektøkonomi ligeledes udgifter til bl.a. p-hus, udearealer, kafferisteri, cafe, restaurant, iværksættermiljø samt det overdækkede byrum, der alt sammen er med til at sikre at huset lever op til intentionerne for området.

Helhedsplan

Helhedsplanen for Gellerup er et politisk ønske om at transformere et udsat boligområde om til en mere attraktiv og naturlig del af Aarhus. Ved at skabe en ny bydel med bymæssig karakter i form af en bedre infrastruktur, større forskellighed i funktioner og befolkning vil der blive skabt et mere autentisk gadebillede end det opleves i dag.

Igangværende projekter;

  • Ny infrastruktur
  • Ny Børneby
  • Nyt kontor og ungdomsbydel
  • Bypark
  • Medborgerhus v. verdenspladsen

OPS projekt

Projektgruppen er en større gruppe af entusiastiske aktører, idet projektet er organiseret som et OPS projekt. Det vindende team har ikke kun til opgave at tegne og projektere den færdige bygning, men også ansvaret for udførelsen og den efterfølgende drift i de første 15 år.

Et OPS projekt gør det muligt at arbejde med en mere integreret proces, hvor æstetik, teknik, konstruktion, udførelse, drift og totaløkonomi er med til at sikre et mere helhedsorienteret resultat, hvor beslutningerne er blevet belyst af alle aktører.

Projektgruppen består af:

Bygherre: Aarhus Kommune
OPS-leverandør: A. Enggaard A/S
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S
Drifts ansvarlige: A.Enggaard A/S / Caverion
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Niras
Landskab: Arkitema Urban Design
Udadvendte funktioner: Hauxner, GivRum