Innovationsworkshop 04

Innovationsworkshop 04 er blevet afholdt den 18. januar, der havde til formål at evaluere Prototyperne, der bl.a. er blevet produktet af dette forløb.

Se nedenfor de mange input til projektgruppen, billeder fra dagen samt Idekataloget, der er et resultat af gruppens arbejde.

Input fra gruppen;
Værkstedet
Nærværket
Snakkeriet
Det blå rum
Mødestedet

Idekataloget