Efterårets proces

ENDNU TÆTTERE PÅ

I efteråret skal vi arbejde med planerne for indflytningen. Både hvad angår forvaltningernes endelige placering i huset, afdelingernes placeringer og sidst på efteråret de enkelte medarbejders nye arbejdsplads.

Alt sammen for at være klar til indflytningen, der kommer til at foregå i januar-februar 2019.

 

Efterårets proces kommer hovedsageligt til at foregå i de forskellige forvaltninger og centre, hvorfor procesplanen for efteråret er på et mere overordnet niveau.

Se her på hjemmesiden under “organisation” og “Proces for brugerindddragelse” for yderligere information vedr. både deltagere og proces.