Centermøde 07 er blevet afholdt

Der er blevet afholdt Centermøder, hvor fordelingen af centrenes placering i huset er blevet drøftet.

Mødet havde til formål at afdække eventuelle udfordringer samt give plads til generelle bemærkninger vedr. den nye centerplacering ver. 7.0

Huset er endnu engang, på baggrund er nuværende viden omkring organiseringen, blevet indrettet med henblik på at sikre en optimal placering af alle medarbejdere i det nye hus.

Møderne har været rigtig konstruktive og givet mange gode input til det videre arbejde.

Til sommer, hvor det forventes at der forelægger endelige udmeldinger vedr. den nye organisation, vil der blive udarbejdet en Centerplacering version 8.0. Herudfra vil der ligeledes blive udarbejdet nye plantegninger, der danner grundlag for arbejdet i centrene i efteråret 2018.

Se de forskellige præsentationer fra CM07 nedenfor;

Centerplacering_version 7.0.pdf

Præsentation_A3_CBA.pdf
Præsentation_A3_CBM/BOP.pdf
Præsentation_A3_CME.pdf
Præsentation_A3_CAE.pdf
Præsentation_A3_AVA.pdf
Præsentation_A3_MSB.pdf