• Billeder fra Byggepladsen

    Vi har været forbi byggepladsen for at tage en masse nye billeder. Projektet skrider frem som forventet med overtagelse ultimo 2018.   Byggeriet...

  • Efterårets proces

    ENDNU TÆTTERE PÅ I efteråret skal vi arbejde med planerne for indflytningen. Både hvad angår forvaltningernes endelige placering i huset, afdeli...

  • Billeder fra Byggepladsen

    Vi har været forbi byggepladsen for at tage en masse nye billeder. Arbejdet skrider planmæssigt frem og byggeriet tager stille og roligt form. Udsig...

OM PROJEKTET

Projektet er et af de første hjørnesten i udviklingen af den nye Masterplan for Gellerup i Aarhus. Udviklingen har til formål at skabe et mere inviterende område med større forskellighed i funktioner og befolkning, en bedre infrastruktur samt en større sammenhæng med resten af Aarhus.

Ved at blande de mange funktioner og derigennem åbne huset op er det muligt at invitere offentligheden indenfor og på den måde få skabt et Demokratisk hus, der ikke kun er placeret i Gellerup, men som samtidig bidrager positivt til området og resten af Aarhus.

LÆS MERE
ARKITEKTUR

Det arkitektoniske koncept for huset understreger intentionen om at skabe et Demokratisk hus ved at sikre interaktion mellem husets ansatte og øvrige
brugere af bygningen.

Som besøgende i bygningen er det muligt at benytte funktioner som café, restaurant, kaffe risteri, Roof Top Lounge og udearealer. Samtidig kan de semi-offentlige arealer rundt ved mødetårnet og i stueplan benyttes af borgere, samarbejdspartnere og besøgende, der ønsker at slå sig ned i huset for en kortere eller længere periode.

Stueplanen er husets ”overdækkede byrum” med taktile overflader som fliser og træ for at give brugerne en følelse af husets åbenhed og imødekommenhed. Herfra  vil besøgende blive ledt længere op i bygningen for til sidst at nyde udsigten udover Gellerup og Aarhus Bugt fra Roof Top Lounge, 24m over terræn.

LÆS MERE
ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

Attraktive arbejdspladser er et must! Både hvad angår akustik, dagslys, temperaturer, brugeradfærd osv., hvorfor alle arbejdsstationer er sikret et godt indeklima.

Bevidsthed om miljøet gennemsyre projektet, hvor beslutninger bliver truffet på baggrund af både sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtige overvejelser.

Grundet placeringen i Helhedsplanen er der i projektet et forøget fokus på den sociale bæredygtighed, hvor der udover en imødekommende arkitektur ligeledes arbejdes med inklusion i form af alternative jobmuligheder.

LÆS MERE